Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
 

NABÓR ELEKTRONICZNY  DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Od 7 kwietnia 2017 roku na witrynie https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok jest dostępny elektroniczny system naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok. Zasady rekrutacji wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz w elektronicznym systemie naboru do żłobków. Rodzice, którzy złożyli wniosek o przyjęcie przed dniem 1 marca 2017 r.

Adres facebookowy grupy Starszaki II:

 https://www.facebook.com/biedronkizUpalnej/?fref=ts

Zarządzenie Nr 6/ 2017
Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku
z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

w Żłobku Miejskim Nr 6 w Białymstoku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn. : Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

zarządzam co następuje :

§ 1.Ustanowić dzień 8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w  Żłobku Miejskim Nr 6   w Białymstoku w zamian za święto przypadające w sobotę ,  tj. w dniu 6 stycznia 2017 roku,

Informujemy, iż opłaty za pobyt dziecka w żłobku należy dokonywać wyłącznie przelewem (do 16-go każdego miesiąca) .