Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
 

Zarządzenie Nr 6/ 2017
Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku
z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

w Żłobku Miejskim Nr 6 w Białymstoku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jedn. : Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

zarządzam co następuje :

§ 1.Ustanowić dzień 8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w  Żłobku Miejskim Nr 6   w Białymstoku w zamian za święto przypadające w sobotę ,  tj. w dniu 6 stycznia 2017 roku,

§ 2.Ustalony w § 1 zarządzenia dzień wolny stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w okresie rozliczeniowym, w którym święto będące dniem wolnym od pracy wystąpiło w innym dniu tygodnia niż niedziela.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.