Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
  • Rozwój w żłobeku
  • Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

Departament Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Białymstoku informuje,iż od godziny 12.00 w dniu 29 grudnia 2020 r, będzie uruchomiony elektroniczny systemrekrutacji do żlobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.W związku z powyższym w celu rejestracj i dziecka należy skorzystać ze strony: https ://nabor.pcss.p/bialystok/zlobek .Dodatkowo informujemy, iż konta utworzone w systemie Vulcan będą aktywne w nowym systemie naborowym, natomiast będzie konieczna jedynie zmiana hasla.W najbliższych dniach otrzymają Państwo wiadomość przeslaną pocztą eleklronicznną instrukcją dotyczącą logowania w nowym systemie. Konta, które utracily ważność w dniach 18-3 1 grudnia 2020 r. zostaną automatycznie przedłużone o kolejny miesiąc