Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
 • Rozwój w żłobeku
 • Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 6.30 – 17.10

Godziny przyjęć interesantów : 7.00 – 15.00

Harmonogram dnia:

06:00 - 08:15 - schodzenie się dzieci

08:15 - 08:30 -ćwiczenia poranne

08:30 - 09:00 - śniadanie

09:00 - 10:00- zajęcia i zabawy zorganizowane

10:00 - 11:30 - zabawy w sali lub na powietrzu

11:30 - 12:00 - obiad

12:00 - 14:00- leżakowanie

14:00 - 14:30 - ubieranie dzieci

14:30 - 15:00 - podwieczorek

15:00 - 17:10 - zabawy dowolne i rozchodzenie się dzieci

 

 

Opłaty

 1. Opłata pobytowa 400,00zł za miesiąc (do 10 godzin ), dopłata 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin (Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r.)
 2. Od dnia 01.09.2013r zgodnie z uchwałą Nr XLVII/519/13 Rady Miasta Białegostoku z dnia 27 maja 2013r ,  uczestnikom programu "Karta Dużej Rodziny" będzie przysługiwać częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym w wysokości 50% zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu "Białostocka Karta Dużej Rodziny"
 3. Koszt żywienia to 8,00 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu.
 4. Zwrot kosztów za żywienia i opłaty za pobyt dokonywany jest za każdy dzień nieobecności zgłoszony przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka w wysokości proporcjonalnej do zgłoszonej nieobecności.
 5. Zaplanowaną nieobecność należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności.
 6. Opłata za korzystanie z usług żłobka dokonywana jest do 25-tego każdego miesiąca,  wyłącznie na podane konto bankowe Żłobka: 89 1240 1154 1111 0010 4859 9851, wpisując w rubryce tytułem: Imię i Nazwisko Dziecka

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci oczekujących i uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku Żłobek Miejski Nr 6 z siedzibą w Białymstoku ul. Upalna 58. 
 2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka oraz w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku i nie będą udostępnianie innym podmiotom.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci i ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o opiece nad dzieckiem do 3-go roku życia jest obligatoryjne, a pozostałym dobrowolne.