Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
  • Rozwój w żłobeku
  • Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

Polityka prywatności
Klauzula informacyjna RODO
Ochrona Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku, reprezentowany przez Dyrektora, adres: ul. Upalna 58, 15-668 Białystok, tel: 856612185, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku możliwy jest na adres Żłobka: ul. Upalna 58, 15-668 Białystok lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisówprawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Żłobku Miejskim nr 6 w Białymstoku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku;
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Dane osobowe gromadzone przez Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku mogą otrzymywać organy władzypublicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Żłobkiem Miejskim nr 6 w Białymstoku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku.

Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku informuje, że może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż odosoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Polityka „cookies”
1. Strona internetowa może wykorzystywać „ciasteczka”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www.zlobek.bialystok.pl , umożliwiające poprawne wyświetlanie treści oraz dopasowanie treści do możliwości przeglądarki. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

2. Podczas wizyty na stronie internetowej www.zlobek.bialystok.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony internetowej.

3. Właściciel strony: Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. W tym celu wykorzystywane są rozwiązania dostarczane przez Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników. W celu zapoznania się z zakresem analizowanych danych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

4. Dane użytkowników takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. zbierane są w celu umożliwienia bezproblemowego korzystania ze strony www.zlobek.bialystok.pl i komfortowego przeglądania zawartości strony internetowej.

5. Przeglądarki internetowe wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi „ciasteczek”. Zwykle dostępne są one w Menu w zakładce: Narzędzia lub Opcje. Poza zarządzaniem „ciasteczkami” przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę udostępnianych informacji o użytkowniku, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce.

6. Odwiedzając stronę www.zlobek.bialystok.pl użytkownik akceptuje i zgadza się na przesyłanie „ciasteczek” w zakresie opisanym w „Polityce prywatności”.

7.Administrator strony www.zlobek.bialystok.pl nie łączy informacji uzyskanych przy wykorzystaniu „ciasteczek“ z udostępnionymi mu danymi osobowymi. Dane nie są w żaden sposób profilowane ani kojarzone.