Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
  • Rozwój w żłobeku
  • Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

Polityka prywatności
Klauzula informacyjna RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:


a) w związku z realizowanymi umowami, bądź czynnościami podejmowanymi na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)

b) obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych przez klientów i kontrahentów do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO

c) realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

d) do celów związanych z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną lub tradycyjną, na podstawie art 6 ust 1 lit b) oraz art 6 ust 1 lit f) RODO

e) do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy

f) do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art 6 ust 1 lit c) RODO)

g) w pozostałych celach, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)

2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.

3. ADO może stosować profilowanie, jeżeli obligują go do tego przepisy, lub na podstawie zgody.

4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)

5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie na adres ADO, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Ewa Łupińska
Żłobek Miejski Nr 6 w ul.Upalna 58 15-668 Białystok

Polityka „cookies”
1. Strona internetowa może wykorzystywać „ciasteczka”, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www.zlobek.bialystok.pl , umożliwiające poprawne wyświetlanie treści oraz dopasowanie treści do możliwości przeglądarki. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

2. Podczas wizyty na stronie internetowej www.zlobek.bialystok.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony internetowej.

3. Właściciel strony: Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. W tym celu wykorzystywane są rozwiązania dostarczane przez Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników. W celu zapoznania się z zakresem analizowanych danych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

4. Dane użytkowników takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. zbierane są w celu umożliwienia bezproblemowego korzystania ze strony www.zlobek.bialystok.pl i komfortowego przeglądania zawartości strony internetowej.

5. Przeglądarki internetowe wykorzystują różne sposoby wyłączania obsługi „ciasteczek”. Zwykle dostępne są one w Menu w zakładce: Narzędzia lub Opcje. Poza zarządzaniem „ciasteczkami” przeglądarki zazwyczaj umożliwiają użytkownikowi kontrolę udostępnianych informacji o użytkowniku, na przykład poprzez włączenie trybu prywatności w przeglądarce.

6. Odwiedzając stronę www.zlobek.bialystok.pl użytkownik akceptuje i zgadza się na przesyłanie „ciasteczek” w zakresie opisanym w „Polityce prywatności”.

7.Administrator strony www.zlobek.bialystok.pl nie łączy informacji uzyskanych przy wykorzystaniu „ciasteczek“ z udostępnionymi mu danymi osobowymi. Dane nie są w żaden sposób profilowane ani kojarzone.