Zapraszamy od 6.00 do 17.10, od poniedziałku do piątku.
Masz pytania? Zadzwoń
(85) 661 21 85
  • Rozwój w żłobeku
  • Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku

REKRUTACJA ROK ŻŁOBKOWY 2024/2025

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji- termin 06-17.05.2024r.  żłobek rekrutuje dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W tym terminie rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówka przesyła na adres e-mail dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

II etap rekrutacji- termin 20-24.05.2024. rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca.

III etap rekrutacji - ogłoszenie list dzieci przyjętych – 27.05.2024 r. godz. 12.00

 

Rekrutacja do żłobka odbywa się w systemie ciągłym, w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Żłobkową opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 objęte zostaną dzieci:

    - w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

    - rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się

    -  w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.                                                                             (Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne,pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.)

    - rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazywania podatku niż Miasto Białystok.

 

 Na witrynie https ://nabor.pcss.p/bialystok/zlobek jest dostępny elektroniczny system naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.